مرور برچسب

ریشه ضرب المثل سبیل کسی رو چرب کردن

سبیل چرب کردن؛ کاری عادی در عصر صفویه که مفهوم اش در دوره قاجار عوض شد

اصطلاح «سبیل کسی را چرب کردن» یکی از ضرب المثل‌های متداول در زبان فارسی به شمار می رود که امروزه هم کاربرد فراوانی دارد. ضرب المثل مذبور موقعی به کار برده می شود که شخصی قصد داشته باشد برای انجام کاری یا به چنگ آوردن امتیازی به دیگری رشوه…