مرور برچسب

ریشه و پیدایش ضرب المثل

ریشه و پیدایش ضرب المثل” اُستای پنبه‌زن، پنبه‌ات را بزن، هر چه دیدی دم نزن”

پیام ضرب‌المثل: حفظ اسرار دیگران است و کاربرد آن در مواردی است که شخصی به طور اتفاقی و یا بنا به دلایل شغلی و مانند آن، از برخی اسرار دیگران آگاه شده، و برای دعوت او به رازداری و فاش نساختن اسرار آنها از این ضرب‌المثل استفاده می‌شود.…