مرور برچسب

رییسعلی دلواری

غلام‌حسین تنگکی; تشنه خون رییسعلی

من تشنه خون رییسعلی هستم، چون جد او قاتل پسر عموی من است و مدت‌هاست که منتظرم با یک گلوله او را سوراخ کنم.22 مرداد سال 1400 صد و ششمین سالگرد قیام رییسعلی دلواری و دلیران دشتی و تنگستان علیه قوای انگلیس در سال ۱۲۹۴ شمسی است.تاریخ…