تخت جمشید میراث جهانی یونسکو

استان فارس تاریخ ثبت: ۱۹۷۹ – شماره ثبت: ۱۱۴ تخت جمشید یا پارسه که در شهرستان مرودشت در شمال استان فارس قرار دارد، نام یکی از شهرهای باستانی ایران است....