مرور برچسب

سوسونگ

پادشاه چاته، هفتمین سلطان گوگوریو

پادشاه چاته (71- 165 ، حکومت: 146 – 165) هفتمین حاکم امپراطوری گوگوریو بود. نامش را سوسونگ ذکر کرده اند و برادر جوان تر سلف و سلطان ششم گوگوریو یعنی پادشاه تجو به حساب می آمد.اگرچه نام همسرش مشخص نیست، اما او حداقل یک پسر به نام شاهزاده…

پادشاه تجو از گوگوریو

پادشاه تجو از گوگوریو ( ولادت ادعا شده: 47 بعد از میلاد، وفات: 165 بعد از میلاد؛ 118 سال) (حکومت: 53-146؛ 93 سال) ششمین سلطان گوگوریو بود. گوگوریو در میان سه پادشاهی کره ای شمالی ترین آنان به حساب می آمد. او گاها پادشاه گوکجو نامیده می شود.…