مرور برچسب

سوغات شهر یزد

در یزد کجا بریم؟

در یزد کجا بریم؟ در یزد کجا بریم؟ شهر یزد در مرکز ایران قرار دارد. در بین شیر کوه و خرانق دشتی زیبا به نام دشت یزد- اردکان وجود دارد. این شهر به نام های دیگر از جمله شهر دوچرخه ها، شهر بادگیر ها و شهر شیرینی معروف است. وسعت این شهر 110…