مرور برچسب

سوغات کاشان

در کاشان کجا برویم؟

در کاشان کجا بریم؟ در کاشان کجا بریم؟ این شهر جز تاریخی ترین شهر های ایران محسوب می‌شود. کاشان در مرکز ایران قرار دارد، که قسمتی از استان اصفهان نیز می‌باشد. قدمت این شهر حدود 7.500 سال است، که به همین دلیل سرشار از مکان های تاریخی است.…