مرور برچسب

سوک تالهه

پادشاه کیم سورو

پادشاه کیم سوروکیم سورو اولین پادشاه"اتحادیه گایا" بود.قبل از تولد افسانه ای وی؛ منطقه مرکزی جنوب شبه جزیره کره توسط نه ریش سفید اداره می شد.او در ماه مارس سال 44 بعد از میلاد متولد شد و بعد از اینکه به پادشاهی رسید گایا را به شش…