مرور برچسب

سکاها در ایران

میراث سکاها

سکاها از صفحات تاریخ به همان سرعت که آمده بودند محو شدند. گویی به درون چاهی ژرف فروافتادند، زیرا اگرچه خود ناپدید گشتند، امواج شگفت انگیزی بر جای نهادند که قسمت اعظم اروپا را پوشاند. جای تعجب نیست که عمیق ترین این موج روسیه را…

هنر سکاها

به استثنای پرده های نمدی پازیریک، که بعضی از آن ها جنبه ای با شکوه دارد، هنر بدویانی که سبک سکایی کار می کردند از لحاظ اندازه کوچک و اساساً به منظور ساختن اشیای تزیینی بود. با وجود این، عملاً هر شیء ای که مربوط به هر گروه از این قوم باشد،…

وسایل خانگی و زیورآلات سکاها

ظروف خانگی  دیگ های مفرغینی، که در آن سماها گوشت می پختند، مانند زین و برگ اسب هایشان، از مشخصات سکایی به شمار می آید.این گونه دیگ ها، که آن ها را در هر گور کوچک و بزرگ سکایی یافته اند، در سراسر عصر سکایی شکل خود را حفظ کرده اند. بیشتر دیگ…

ابزارهای مردم سکا

مکشوفه در گورهای سکایی در روسیه و پازیریک فهرستی نسبتاض کامل از کالاهایی به دست می دهد که از اوایل قرن هفتم تا حدود قرن دوم پیش از میلاد مورد استفاده روزانه اقوام بیابانگرد اوراسیایی قرار می گرفته است. از ابزار های بازمانده آن ها،…

بررسی گورهای یافت شده از سکاها

هرچند همه ی گورهای حفاری شده در روزگار باستان مورد دست برد قرار گرفته اند، با وجود این، جهانی پر از تصاویر در هم پیچیده و تندیس های عالی، که مطلقا انتظار آن نمیرود و در هیچ یک از متون باستانی باقی مانده اشاره ای هم به آن نشده است، در برابر…

دین و آیین سکاها

دین سکاها عناصر طبیعی را می پرستیدند، و بزرگترین مراسم دینی را دربارهٔ تابیتی -وستا(Tabiti-Vesta)، الههٔ بزرگ که مظهر آتش و شاید جانوران بود برپا می داشتند. تنها همین الهه در آثار هنری آن ها دیده می شود که در مراسمی مانند سوگند خوردن افراد…

جادوگری در جامعه سکایی

سکاها، مانند همۀ اقوام بدوی، بی نهایت خرافاتی بودند، و به سحر و جادوگری و تأثیر تعویض و طلسم اعتقاد داشتند. غیبگویان آن ها به وسیلۀ دسته هایی از ترکه و با شکافتن الیاف درختان، مانند بعضی ازطوایف ژرمن در قرون وسطی، آینده را پیشگویی می کردند.…

چشم انداز فرهنگی و هنری سکاها

اگر چه شهرهایی مانند نئاپولیس یا مانند شهر کوچک و فقیر تر کامنسکویه در سکائیه به ندرت دیده می شد. شهر نشینان در زندگی بیابان گردان شرکت می جستند و از ان لذت بسیار می بردند. در واقع، سکایان شهر نشین تا اندازه ای شبیه مردم محترم و یا باتربیت…

وضعیت شهرنشینان سکایی

تحقیقات اخیر نشان داده است که تا قبل از قرن پنجم پیش از میلاد گروهی از سکاها در جنوب روسیه به عنوان کشاورزان ثابت سکونت اختیار کرده بودند. اسپتزین(Spitzin) میان کسانی که در سواحل دنیپر و کسانی که در نواحی کیّف و پولتاوا ساکن شده بودند فرق…

وضعیت مردم سکایی

در بادی امر، زندگی قبیله‌ای براثر بی‌مسئولیتی و عدم نگرانی در آن، بیننده را می‌فریبد. اما این احساسی سطحی بیش نیست و بیشتر ناشی از وضع خالی از قیود زندگی بیابان‌گردان و به‌خودی‌خود حاکی از نیازمندی‌های محدود آنان است. اما پس از تفکر به‌زودی…

زمینه شکل گیری سکاها

دشت پهناوری که طی قسمت اعظم هزارۀ اول میلادی در تصرف طوایف سکایی و بیابان‌گردان خویشاوند آن‌ها بود پادولیا (Padolia)، در حاشیه غربی روسیۀ اروپایی، تا مرزهای چین ادامه داشت. دشت مزبور به‌صورت یک واحد جغرافیایی مرکب از علفزارهای طبیعی است،…

سکاها چه کسانی بودند؟

همان‌گونه که کنراد (Conrad) می‌گفت، تصادف (بخت یا حتی سرنوشت، به طرزی که دیگران می‌پندارند) به همان اندازه در تعیین سرنوشت نژادها اهمیت دارد که در سرنوشت افراد؛ و انسان منفرد و گروه‌های مختلف را به همان اندازه دست‌خوش تحولات می‌کند که آنان…