مرور برچسب

سیستم لوله کشی فراش

تاریخچه منطقه باستانی فراش

منطقه فراش در کنار دریاچه سد سیمره قرار دارد. سد که به تازگی ساخته شده است در سال 93 آبگیری شده است و مناطق تاریخی اطراف خود را به زیر آب برده است.