مرور برچسب

سیم آخر

هزینه تحصیل در آلمان

«جمهوری فدرال آلمان» با جمعیتی نزدیک به 83 میلیون نفر از 16 ایالت تشکیل شده است. حدود 300 هزار دانشجوی بین‌المللی برای تحصیل در آلمان به این کشور مهاجرت کرده‌اند. در این مقاله اطلاعات جامع و کاملی درباره‌ی هزینه تحصیل و زندگی دانشجویی،…