مرور برچسب

شارلکن

تاریخ هلند، سرزمین لاله ها و آسیاب های بادی

تاریخ هلند امروز به مطالعه تاریخ کشوری می پردازیم که بی تردید دیدن و گشت و گذار در آن برای هر شخصی جذاب است. سرزمین دوچرخه و پنیر، آسیاب‌های بادی و مهم تر از همه اینکه سرزمین گل های زیبا مخصوصا گل لاله، تاریخ هلند؛ کشوری کوچک اما صاحب…