مرور برچسب

شاعران مدفون در مقبره الشعرا

مقبره الشعرا، مدفن شاعران بزرگ

مقبره الشعرا یکی از گورستان‌های تاریخی شهر تبریز است که در محلهٔ سرخاب تبریز واقع شده‌است. مقبرةالشعرا در گذشته با اسامی حظیرةالشعرا، حظیرةالقضاة و قبرستان سرخاب نیز نامیده می‌شد؛ اما گذشت روزگاران و مهم‌تر از آن حوادث طبیعی چون سیل و