مرور برچسب

شانگ گو

پادشاه موبون، پنجمین پادشاه گوگوریو

پادشاه موبون (30 – 53، حکومت: 48-53) پنجمین پادشاه گوگوریو بود. گوگوریو در میان سه پادشاهی شمالی ترین آنها به شمار می رفت. مقدمه و دوران سلطنت پادشاه موبون بر اساس سامگوک ساگی که تاریخچه ای از سه پادشاهی متعلق به قرن دوازدهم میلادی است،…