مرور برچسب

شاهان کوتی

کوتیان (قوم)

کوتی:تجزیه و تحلیل متون نشان می‌دهد که واژهٔ کوتی فقط در هزارهٔ سوم و دوم پیش از میلاد معنی و مفهوم داشته‌است و به یک گروه قومی معینی اطلاق می‌شده که در اصل در آذربایجان کنونی ایران زندگی می‌کردند. در هزارهٔ یکم پیش از میلاد همهٔ…