مرور برچسب

شاهزاده بزرگ آنپیونگ

ژنرال کیم جونگ سو

ژنرال کیم جونگ سو (1383- 10 نوامبر 1453) ژنرالی مشهور بود که توسط پادشاه سجونگ کبیر برای نابودی مانچوها در سال 1433 به شمال فرستاده شد. لشکر کشی نظامی کیم باعث تصرف چندین قلعه، به عقب راندن دشمن به سمت شمال و احیای قلمرو کره شد که تقریبا…