مرور برچسب

شاهزاده خانم اویسونگ

پادشاه گیونگ میونگ

مختصری در مورد زندگی و تلاش ناکام این پادشاه برای احیای پادشاهی رو به افول شیلا