مرور برچسب

شاهزاده خانم یی یونگ سو

جانگ نوک سو

جانگ نوک سو (وفات:1506) صیغه پادشاه یون سانگون از چوسون بود. او غالبا با جانگ هوی بین و جونگ نان جونگ مقایسه می شود که دو تن دیگر از بانوان سلسله چوسون بودند. پس از خلع یون سانگون از قدرت، وی توسط حاکم جدید پادشاه جانگ جونگ از چوسون اعدام…