مرور برچسب

شهر رم

کشف مقبره ۱۰۰۰ هزار ساله مربوط به رمولوس، پدر بنیان‌گذار و افسانه‌ای شهر رم

تاریخ اولین شهر رم به شدت ضدونقیض است، اما برخی منابع باستان‌شناسی می‌گویند رمولوس در منطقه حفاری دفن شده است باستان‌شناسان ایتالیایی چیزی را کشف کرده‌اند که می‌گویند می‌تواند یک مقبره هزارساله مفقوده باشد که به رمولوس،…

افرادی در تاریخ که به خاطر کارهایی که هیچوقت انجام نداده‌اند معروف شده‌اند

حتی اگر با جمله معروف ناپلئون بناپارت که می گوید: "تاریخ مجموعه ای از دروغ هایی است که مردم توافق کرده اند" مخالف باشید، باید بگوییم که بسیاری از افسانه ها وجود دارد که بر اساس تصورات غلط و ساختگی نسل به نسل منتقل شده است. در ادامه این مطلب…

شهر ۱۸۰۰

باستان‌شناسان موفق به کشق بقایای یک ساختمان متعلق به قرن سوم میلادی زیر مترو شهر رم ایتالیا شدند.حفاری‌ها برای احداث شبکه جدید خطوط مترو در شهر رم ایتالیا به کشف بقایای یک ساختمان متعلق به قرن سوم میلادی و همچنین اسکلت ۱۸۰۰ ساله و سوخته…

کشف ستون ناتمام

ستون ناتمامستون ناتمام نام اثری کشف شده از جهان باستان در نزدیکی شهر رم ایتالیاست که بیش از 1150 تن وزن داشته و هنوز هم در همان مکان یافته‌شده قرار گرفته است. این ستون سنگی همچنین به عنوان مرتفع‌ترین کشف جهان و یکی از معروف‌ترین سنگ‌های…