مرور برچسب

شیشه رنگی ساختمانی

نصب و اجرای شیشه رنگی ساختمانی و تاثیر آن در دکوراسیون داخلی ساختمان

شیشه های رنگی برای ساختن پنجره های تزئینی و سایر اشیایی که نور از آنها عبور می کند استفاده می شود. به بیان دقیق، تمام شیشه های رنگی در حالی که در حالت مذاب هستند با افزودن اکسیدهای فلزی مختلف "لکه دار" یا رنگ می شوند.