مرور برچسب

صعود به آتشفشان

صعود به آتشفشان های فعال

معرفی آتشفشان های فعال مواد تشکیل دهنده هسته‌ی زمین در فشار و دمای بسیاری قرار دارند و گاهی این مواد بیش از حد گرم شده و فشار زیادی را متحمل می‌شوند در نتیجه برای کاهش این فشار و انرژی به دنبال راهی برای خروج می‌گردند و این راه‌ها به…