مرور برچسب

صفحه اول گوگل

چگونه در صفحه اول جستجوی گوگل قرار بگیریم؟

آیا تابه‌حال شده که موضوعی را جستجو کنید و وقتی نتایج جستجو ظاهر می‌شود، صفحات دوم را انتخاب کنید و از آن‌ها استفاده کنید. اگر هم شده حتماً خیلی کم بوده! درست است؟! موضوع اینجاست که صفحه دوم نتایج جستجوی گوگل اهمیتی ندارد؛ و کسی رو آن کلیک…