مرور برچسب

صنایع دستی سمنان

در سمنان کجا برویم؟

در سمنان کجا بریم؟ در سمنان کجا بریم؟ این شهر زیبا در مرکزیت استان سمنان قرار دارد. این شهر در قدیم به نام های قومس، کومش و کومس معروف بوده است. جمعیت این شهر حدود 196.521 نفر است، که سمنان را به پر جمعیت ترین شهر استان سمنان تبدیل کرده…