مرور برچسب

صنایع دستی ماساللی

معرفی شهر ماساللی شهر چشمه های آب گرم

معرفی شهر ماساللی شهر ماساللی شهرکوچکی است که در جنوب کشور جمهوری آذربایجان قرار گرفته است و در ارتفاعات کوه های تالش است. وجه تسمیه این شهر از شهر ماسال در ایران گرفته شده است. فرهنگ مردم این دو شهر که یکی در ایران و یکی در آذربایجان است…