مرور برچسب

صنعتگران آشوری

ذره‌بین اختراع باستانی

ذره‌بینقدیمی‌ترین ذره بین جهان با قدمت 3000 سال متعلق است به نمرود و از قطعه‌ای سنگ بلور تشکیل شده است. این اختراع باستانی را "Austen Henry Layard” در کاخ آشوری نمرود پیدا کرد. این ذره‌بین به عنوان یک عینک ذره‌بینی یا عینک آتشی که با…