مرور برچسب

ضایعات

بازیافت مقوا چیست و چگونه می توان مقوا را بازیافت کرد؟

مقوا بسیار مفید است. سبک، نسبتاً قوی است و به راحتی می توان آن را به هر شکل مفیدی مانند جعبه های مقوایی، بسته بندی مواد غذایی، اسباب بازی ها و حتی مبلمان تبدیل کرد! اما وقتی کارمان با جعبه های مقوایی مستعمل و دیگر ساخته های…

بازیافت مقوا چیست و چگونه می توان مقوا را بازیافت کرد؟

مقوا بسیار مفید است. سبک، نسبتاً قوی است و به راحتی می توان آن را به هر شکل مفیدی مانند جعبه های مقوایی، بسته بندی مواد غذایی، اسباب بازی ها و حتی مبلمان تبدیل کرد! اما وقتی کارمان با جعبه های مقوایی مستعمل و دیگر ساخته های مقوایی تمام شد،…

بازیافت ضایعات کشتی

بازیافت ضایعات کشتی سودآوری بازیافت کشتی ضایعات می تواند فرصتی برای افزایش تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این زمینه باشد. از طرف دیگر ، به ایجاد شغل نیز کمک می کند و می تواند فرصتی برای جذب افراد مختلف به طور مستقیم و غیر مستقیم