مرور برچسب

ضرب المثل آب ها از آسیاب افتادن

معنا و مفهوم ضرب المثل آب ها از آسیاب افتادن چیست؟

معنی ضرب المثل:- در زمانی بکار می‌رود که غائله (چنانکه انتظار می‌رفت) ختم شود و آرامش برقرار گردد.- معمولاً (از قبل) انتظار ختم مسئله هست فقط دیر یا زود آن مشخص نیست؛ یعنی معلوم نیست که کی آبها از آسیاب می‌افتند.- آرامشی برقرار شد-…