مرور برچسب

ضرب المثل “بخیل سومی را خدا بکشد”

معنی ضرب المثل “بخیل سومی را خدا بکشد” چیست؟

داستان ضرب المثل بخیل سومی را خدا بکشد اگر کسی در زندگی بخیل باشد و خیر و خوبی او به دیگران نرسد این ضرب المثل حکایت حال او می شود.روزی روزگاری سه رفیق وسه همراه که یکی از یکی بخیل تر بود،همدل و همسفر شدند.آنها می رفتند که در…