مرور برچسب

ضرب المثل “برای من آب ندارد

معنی ضرب المثل “برای من آب ندارد، برای تو که نان دارد!” چیست؟

محمد شاه قاجار، صدراعظمی به اسم حاج میرزا آقاسی داشت که مرد بسیار فعال و زرنگی بود و در دوران خدمتش، چاه و قنات متعددی را ایجاد کرد. البته جالب است بدانید در تولید توپ و مهمات جنگی هم مهارت خاصی داشت. میرزاآقاسی، گاهی اوقات به دیدن چاه…