مرور برچسب

ضرب المثل

ضرب المثل “اگر می دانستی درویش چقدر بی نانی و بی پازری کشیده ، نمی پرسیدی”

می گویند پادشاه کشوری مرد . مردم آن کشور به رسم همیشه شاهینی را به پرواز درآورند تا شاهین بر روی دوش هر کس می نشست او را پادشاه می کردند. وزیر بزرگ پادشاه روی سکوی بلندی ایستاد و شاهینی که برای همین کار تربیت شده بود. را بر دست گرفت او که…

معنی ضرب المثل” آن مرحوم دیگر چه گفتند ” چیست ؟

یکی بود یکی نبود ، مردی بود که باغ و ملکی داشت و خانه ی بزرگی و یک سگ پاسبان ! سگ او وقتی که دزد می آمد پارس می کرد و همه را می ترساند و صاحب خانه را با خبر می کرد . صاحب خانه به سگش غذاهای خوب می داد و مواظب بود که مریض نشود . اما روزی…

معنی ضرب المثل ” شاید آفتاب نخواهد نصف شب طلوع کند” چیست؟

یکی بود یکی نبود . در یکی از روزها ملانصرالدین صبح تا عصر به سختی کار کرد. شب که شد، خسته به خانه برگشت . شام خورد و بدون معطلی به رخت خوابش رفت .هنوز خوابش نبرده بود که با خود گفت: خواب برادر مرگ است . با این خستگی زیاد، نکند صبح زود…

معنی ضرب المثل “گربه و موش با هم ساختند، وای به حال بقال” چیست؟

داستان ضرب المثل گربه و موش با هم ساختند، وای به حال بقال مورد استفاده: این ضرب المثل در مواردی كاربرد دارد كه دو دشمن بخواهند بر ضد یك دشمن با یكدیگر متحد شوند. روزی، چند موش كه دنبال لانه جدیدی می‌گشتند، سر از یك دكان بقالی…

معنی ضرب المثل “بابات هم همین زبان درازی ها را داشت که مجبور شدم بخورمش” چیست؟

داستان ضرب المثل بابات هم همین زبان درازی ها را داشت که مجبور شدم بخورمش یکی بود، یکی نبود. گرگ گرسنه ای بود که یک روز هر چه به این در و آن در زد و هر چه جست و جو کرد، چیزی برای خوردن به دست نیاورد. گله های گوسفند و بز از کنارش می…

معنی ضرب المثل “اگر خدا بخواهد همه را یکسان می کند ” چیست؟

داستان ضرب المثل اگر خدا بخواهد همه را یکسان می کند این مثل را وقتی می گویند که یکی مال ثروت زیادی داشته باشد . سخاوت نداشته باشد و از مالش چیزی انفاق نکند و به کسی نبخشد . آدم بیچاره ای بود که از همه جا درمانده شده بود . به…

معنی ضرب المثل “مژدگانی که گربه ما عابد شد” چیست ؟

داستان ضرب المثل مژدگانی كه گربه ما عابد شد مورد استفاده: در مورد افرادی به كار می‌رود كه تمام عمر خود را با فریبكاری گذرانده‌اند، اما سعی دارند تا خود را عابد نشان دهند. در گوشه‌ای از یك جنگل بزرگ تعدادی حیوان در همسایگی…

معنی ضرب المثل “نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است”

داستان ضرب المثل نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است کنایه از افرادی دارد که از روی عادت ،کاری را انجام می دهند که به ضرر فرد یا افراد تمام می شود . در واقع ، آنها هیچ علت و انگیزه خاصی از انجام آن ندارند و فقط از روی عادت و…

معنی ضرب المثل “راه بزن، راه خدا هم ببین” چیست؟

داستان ضرب المثل راه بزن راه خدا هم ببین مردی بودی کارش همیشه دزدی و راهزنی بود، با این روش مال به دست می‌آورد و خرج می‌کرد تا شبی با خود فکری کرد و ندامت با خود در دل آورد. از آن عمل پشیمان گشت و گفت: «مرگ حق است آخر همه را…

معنی ضرب المثل “با دم کنده رفتیم، اما شما هم ده آباد کن نیستید” چیست ؟

کاربرد ضرب المثل: آدم حقه بازی که خودش را دوست نشان می دهد، اما معلوم می شود که حیله گر است و از میان دوستانش رانده می شود، برای آرامش دادن به خودش می گوید: «ما با دم کنده رفتیم، اما شما هم ده آباد کن نیستید.» داستان ضرب المثل: یکی بود،…

معنی ضرب المثل “تغاری بشکند ماستی بریزد “چیست؟

معنی:  هنگامی که پیشامدی غیرمنتظره و به وجود آمدن فرصت و موقعیت چیزی نصیب فرصت طلبان و مفت خوارگان شود . دختری عاشق جوانی بود و همواره در آتش عشق و دوری او می سوخت به این امید بود که شاید روزی به او برسد. دختر هر روز کارش این بود…

معنی ضرب المثل “بخیل سومی را خدا بکشد” چیست؟

داستان ضرب المثل بخیل سومی را خدا بکشد اگر کسی در زندگی بخیل باشد و خیر و خوبی او به دیگران نرسد این ضرب المثل حکایت حال او می شود. روزی روزگاری سه رفیق وسه همراه که یکی از یکی بخیل تر بود،همدل و همسفر شدند. آنها می رفتند که در…

معنی ضرب المثل “شده ملانصرالدین، الاغی را که سوار شده، حساب نمی‌کند” چیست؟

  داستان ضرب المثل شده ملانصرالدین الاغی را كه سوار شده حساب نمی‌كند مورد استفاده: در مورد افراد بی‌سواد و نادان بكار می‌رود. روزی روزگاری، ملانصرالدین معروف كه همه با شخصیت خاصش آشنا هستند مدتی در یك روستا ساكن بود، ملا با زحمت و…

معنی ضرب المثل “چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد” چیست؟

داستان ضرب المثل چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد عباس میرزا شاه قاجار چند روز قبل از مرگش محمد میرزا و قائم مقام را به مشهد احضار کرد و آن ها را به حرم مطهر امام رضا (ع) فرستاد تا سوگند یاد کنند که نسبت به یکدیگر…

معنی ضرب المثل “شامت را اینجا بخور و دهن گیره ات را جای دیگر” چیست؟

شامت را اینجا بخور و دهن گیره ات را جای دیگریکی بود یکی نبود . مردی بود که همراه خانواده اش مشغول خوردن شام بودند . نه قرار بود جایی بروند نه با کسی قول و قراری داشت . ناگهان صدای در بلند شد . مرد نگاهی به همسرش انداخت و گفت : کیست که این…