مرور برچسب

عبدالله خان

درباره شاه‌ عباس صفوی

حتما ممکن هست در طول مطالعه تاریخ، اسم شاه عباس صفوی و اموری که در زمان خود انجام داده را دیده باشید. و براستی شاه عباس کیست و چه اموری انجام داده است.