مرور برچسب

عشاير

آشنایی با کوچ ایل بختیاری

سرزمین گسترده ما ایران، در پهنه‌ی بی کران خود اقشار و جوامع متفاوت با آداب و رسوم متفاوت را به خود دیده است. یکی از زیبا ترین و البته متفاوت ترین  اقشار و البته نوع زندگی در ایران، زندگی عشایری است. عشایر کشور ما به علت تفاوت نوع زیست و…