مرور برچسب

عصری طلایی در فرهنگ کره

تالار شایستگان

تالار شایستگان یا جیپ هیون جون، نام یک موسسه تحقیقاتی سلطنتی بود که در ماه مارس سال 1420 توسط پادشاه سجونگ کبیر از سلسله کره ای چوسون پایه گذاری شد. پادشاه سجونگ تالار شایستگان را که در اوایل دوران سلطنتش تاسیس شده بود، با محققین با…