مرور برچسب

عصر آهن 3

کشف جام ۳ هزار ساله در خلخال

 نادر فلاحی، مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل اظهار داشت: جام 3 هزار ساله مربوط به تمدن ماننایی در منطقه شال شهرستان خلخال در استان اردبیل کشف شده است.