مرور برچسب

عطرسازی

عطر اختراع باستانی

عطر به نظر می‌رسد، عطرسازی به نام "Tapputi” که در لوحی با خط میخی مربوط به هزاره‌ی دوم قبل از میلاد نوشته شده، اولین شیمیدان ثبت شده‌ی جهان باشد. نام تاپوتی به خط میخی در بین‌النهرین مربوط به هزاره دوم قبل از میلاد نامش آورده شده است. او…