مرور برچسب

عطر اختراع باستانی

عطر اختراع باستانی

عطربه نظر می‌رسد، عطرسازی به نام "Tapputi” که در لوحی با خط میخی مربوط به هزاره‌ی دوم قبل از میلاد نوشته شده، اولین شیمیدان ثبت شده‌ی جهان باشد. نام تاپوتی به خط میخی در بین‌النهرین مربوط به هزاره دوم قبل از میلاد نامش آورده شده است. او…