مرور برچسب

علم های باستانی

نقش علم در عوامل عقلی و روحی تمدن / ویل دورانت

سرچشمه‌هاي علم – رياضيات – نجوم – پزشكي – جراحي به عقيدة هربرت سپنسر، كه تخصص عظيمي در جمع‌آوري دلايل براي اخذ نتايج دارد، كاهنان، همان‌گونه كه نخستين اديبان بوده‌اند، اولين دانشمندان نيز به شمار مي‌روند؛ علم از مشاهدات و…