مرور برچسب

علم پزشکی در قدیم

تصاویری جالب از دانشجویان پزشکی در قدیم

علم پزشکی شاهد پیشرفت های قابل توجهی بوده و دیگر شبیه گذشته ها نیست و این خیلی خوب است. راه درمان آسیب های جسمی و بیماری ها تغییرات شگرفی در ۱۵۰ سال گذشته داشته اند.بنا بر این گزارش، در گذشته دانشجویان پزشکی بر اساس بیماری مشخصی که در…