مرور برچسب

عکسهای آرامگاه های هخامنشی

مقبره های هخامنشی در تخت جمشید

آرامگاه های هخامنشی شش مقبره صخره ای از شاهان هخامنشی بر جای مانده که چهار عدد در نقش رستم و دو عدد در بالای صفه تخت جمشید قرار دارد .در نقش رستم مقبره های داریوش اول، خشیارشا، اردشیر اول، و داریوش دوم قرار دارد و در بالای صفه تخت جمشید