مرور برچسب

عکسهای بادگیرهای یزد

یزد شهر بادگیر‌ها

یزد اولین شهر خشتی جهان است. شهرستان یزد در دره‌ای وسیع و خشک و محصور بین رشته کوه‌های شیرکوه و خرانق قـرار گـرفته اسـت.