مرور برچسب

عکسهای تپه قبرستان

تاریخچه تپه قبرستان

تپه پیش از تاریخ قبرستان در استان قزوین در 300 متری تپه سگز آباد قرار دارد و آثار تاریخی آن در زیر بقایای سیلاب مدفون شده است.