مرور برچسب

عکسهای دخمه های سنگی ویند كلخوران

دخمه های سنگی ویند کلخوران

روستای ویند كلخوران در غرب اردبیل نزدیك سرعین قرار دارد. در این روستا دخمه های سنگی متعددی قرار دارد كه به احتمال زیاد خانه اهالی محل بوده است.