مرور برچسب

عکسهای دخمه های سنگی

دخمه های سنگی ویند كلخوران

روستای ویند كلخوران در غرب اردبیل نزدیك سرعین قرار دارد. در این روستا دخمه های سنگی متعددی قرار دارد كه به احتمال زیاد خانه اهالی محل بوده است.