مرور برچسب

عکسهای سنگ نگاره تنگی ور

سنگ نگاره تنگی ور

در 45 كیلومتری شمال غرب كامیاران نزدیك روستای تنگی ور روی صخره ای مرتفع ،كتیبه ای به خط میخی آشوری دیده می شود و در كنار آن نقش برجسته مردی كه احتمالا سارگن دوم است به چشم میخورد.