مرور برچسب

عکسهای شهر باستانی آی خانوم

آی خانوم افغانستان

آی خانوم افغانستان   شهر باستانی آی خانوم در شمال افغانستان قرار دارد و هنوز نام باستانی آنرا نمی دانیم. این شهر در زمان حمله سپاهیان مقدونی، نوسازی شد. در تاریخ نام شهر ثبت شده است و باستان شناسان سالها در جستجوی آن بودند تا در سال 1960