مرور برچسب

عکسهای شهر سوخته

شهر سوخته شهری با قدمت ۶۰۰۰ سال

تمدنی ناشناخته از اوئایل دوره شهر نشینی در فلات ایران به همراه: اولین تخته نرد، اولین انیمیشن، اولین درخت زیره ، اولین نشانه های جراحی بر بشر