مرور برچسب

عکسهای شهر مادی اندركش

شهر مادی اندرکش

شهر باستانی اندركش حوالی روستایی به همین نام در 10 كیلومتری حومه مهاباد قرار دارد و به دوران مادها تعلق دارد.