مرور برچسب

عکسهای شوش

تصاویری از شوش هخامنشی

شوش هخامنشی قلعه پرتقالی ها نمایی دیگر از قلعه پرتقالی ها مقبره دانیال نبی در شوش مقبره دانیال نبی در شوش کاخ آپادانای شوش کاخ آپادانای شوش تندیس داریوش بزرگ از سنگ گرانیت مصری ساخت مصر- محل کشف دروازه شرقی کاخ آپادانای شوش-اواخر