مرور برچسب

عکسهای قدیمی ورزشگاه امجدیه

تاریخچه ساخت ورزشگاه امجدیه توسط رضا شاه

ورزش در ایران پیش از افتتاح امجدیه، چیزی مثل اجرای اپرا در یک دشت وسیع بود. ایرانی‌ها در ابتدای قرن پیش، سال‌به‌سال با رشته‌های جدید ورزشی آشنا می‌شدند و فوج‌فوج عاشق فوتبال می‌شدند.