مرور برچسب

عکسهای قدیمی چارلی چاپلین

نبش قبر چارلی چاپلین

جسد این کمدین در سال ۱۹۷۸ از خاک خارج شد و توسط دو مرد که در ازای بازگرداندن جسد از وکیل چاپلین تقاضای دریافت پول داشتند، در یک مزرعه ذرت دفن شد.